Raamatud, ajakirjad

Meie meeskond peab raamatu kui teose esteetikat tihti olulisemaks praktilisusest, kui ei ole just tegu lihtsama õpperaamtuga. Vaatluse alla võtame materjalid, köitmisviisid, trükitehnikad, viimistlus vahendid jms.